تحقیق ,مقاله ,کارآموزی ,پروژه های دانشجویی ,پایان نامه,فروشگاه فایل دپو

فروشگاه فایل دپو فایل

دانلود مقالات , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه , دانلود تحقیق و انواع فایل

slide1 slide2

مقرات کنوانسیون شیکاگو

مقرات کنوانسیون شیکاگو

 

پایان نامه حقوق مقرات کنوانسیون شیکاگو

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

 110 صفحه

 

فهرست مطالب

عنوان 

پیشگفتار : 

مقدمه :        

بخش اول:قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط       

به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری                   

       فصل اول :قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال

       غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری    

       فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن

       پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل    

 

بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا   

 

فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری

     شیکاگو مصوب  22/8/1351 

            مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده

            50 الف) 

           مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم –

           15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف) 

           مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری

           که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است

 

      فصل دوم : قانون تصویب  مقاوله نامه  های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی

 بین المللی کشوری  1323(1944) واجازه تسلیم اسناد آنها 

          مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری

 بین المللی(بند الف ماده 50)امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با

31/3/1340

         مبحث دوم :مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین

 المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضا

شده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با2مهر 1347

         مبحث سوم :مقاوله  نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین

 المللی کشوری امضاشده در مونترال ،30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356 

        مبحث چهارم:مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین

 المللی کشوری (شیکاگو 1944)به 4 زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی

 امضا شده در مونترال 30  سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356    

        مبحث پنجم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین   المللی

کشوری (ماده  83مکرر )امضا شده در مونترال ،6اکتبر 1980مطابق با 14مهر

 1359 

       مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین  المللی

کشوری (ماده 3مکرر ) امضا شده در مونترال 10می 1984مطابق با 20/2/1363

       مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی

 کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368

   

           مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون

 هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با

4آبان 1369 

فصل سوم :بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی

655 

          مبحث اول :ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری 

          مبحث دوم :دادخواست ایران 

          مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند

 

بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت  آمیز  در فرودگاهها و

ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی

      فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه

     هایی که   در  خدمت  هواپیمایی کشوری  بین  المللی  می با شند مکمل

کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

     فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری  از  اعمال  غیر قانونی  علیه  امنیت

 هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی ) 

    

بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودیگر

 دولتها

 فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران

 ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)          

           مبحث اول :تعاریف  

          مبحث دوم :اعطای حقوق

          مبحث سوم :تعیین و اجازه

          مبحث چهارم : تعلیق ولغو

          مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات

          مبحث ششم : مقررات تجاری وملی

          مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض

          مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی

          مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز

          مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها

          مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی

          مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی

          مبحث سیزدهم : تسلیم آمار

          مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات 

          مبحث پانزدهم حل اختلافها

          مبحث شانزدهم : فسخ 

          مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه 

          مبحث هجدهم : ثبت 

          مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن 

     فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین

دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین 

     فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری  اسلامی

 ایران و دولت جمهوری چک

 

            مبحث اول : تعاریف               

            مبحث دوم : اعطای حقوق 

            مبحث سوم : تعیین واجازه 

            مبحث چهارم : تعلیق ولغو

             مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات

             مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی

             مبحث هفتم : انتقال درآمدها

             مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض 

             مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی 

             مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز

             مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها

             مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی

             مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی

             مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی

             مبحث پانزدهم : تسلیم آمار

             مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح 

             مبحث هفدهم : حل اختلافات

             مبحث هجدهم : فسخ

             مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه

             مبحث بیستم : ثبت

             مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن

 

نتیجه گیری :

منابع و مآخذ :  

 

مقدمه

 

         معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد.

پیوند به بیرون

ساختار Convention on International Civil Aviation (on ICAO Website)

Annex 5: Units of Measurement to be Used in Air and Ground Ope

 

 

  ‌قانون اجازه تصويب مقررات فني و قواعد مربوط به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي (‌كنوانسيون شيكاگو)

 


‌مصوب 1356.4.8
‌ماده واحده - هيأت وزيران مي‌تواند بنا به پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري و تأييد وزارت امور خارجه توصيه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصميمات و‌جداول و قواعد و مقررات فني و اصلاحيه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهاي موضوع كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي (‌كنوانسيون‌شيكاگو 1944) را كه از طرف سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (‌ايكائو) و يا دستگاههاي تابع و وابسته آن پذيرفته شده و يا مي‌شود در صورتي كه‌مغاير با اصول كلي كنوانسيون نباشد تصويب و اقدام براي اجراي آنها معمول دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تير ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,700 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 17,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
005001_497152_7869.zip111.9k

بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي

بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي فایل Word و قابل ویرایش میباشد 27 صفحه     چكيده مشكل عمده كه در كشورهاي مبتني بر اقتصاد تك محصولي وجود دارد وابستگي مالي اين كشورها به بودجه اي است كه از طريق اين محصول تامين مي شود لذا باعث مي شود نواسانات قيمتي كه در اين محصول موجود مي آيد به كل اقتصاد آن جامعه تسر مي يابد اين مشكل دركشورها هم كه عموما متكي به نفت است به راحتي قابل مشاهده است براي حل ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري

بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري فایل Word و قابل ویرایش میباشد 56 صفحه     فهرست مطالب   چكيده 1 مقدمه 2 كليات 5 الف) تعريف 5 ب) طرح بحث 5 فصل اول 10 تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف 10 گفتار اول: تساوي افراد در برابر دادگاه 10 گفتار دوم: منصفانه بودن محاكمه 12 گفتار سوم: علني بودن محاكمه 15 گفتار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,050 تومان

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت  آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت   بعضی از دوستان عزیز در اتصال به درگاه پرداخت با خطا مواجه می شوند که بر آن شدیم تا این آموزش را خدمت دوستان عزیز ارائه کنیم تا به راحتی بتوانند خرید خود را انجام دهند. گاهی ممکن است در هنگام اتصال به درگاه پرداخت، با پیغام خطا مواجه شوید. ظاهر پیغام خطای https در مرورگرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است اما در تمام مرورگرها با چند کلیک ساده می توان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,550 تومان